Vertalen

Portfolio vertaalwerk

Boeken, cv’s, zakelijke artikelen, hulpverleningsrapporten, een onderwijsmethode, folders en brochures.

Ondersteuning van collega door twee jaar lang haar boekvertalingen te proeflezen.

Door mij vertaalde boeken, brochures en onderwijsmethode:

Visie

“Vertalen is afwegen van mogelijkheden. Vrijheid in het vertalen is nodig. Het schept ruimte voor het gebruiken van de mogelijkheden die de taal ons aanreikt. De vrijheid wordt begrensd door de voorwaarde dat zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de oorspronkelijke tekst.”

N. Bakker in You bloody fool! Hoe vertaal je dat?

Aan welke criteria moet een goede vertaling voldoen?

Een goede vertaling staat zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst zoals die in de brontaal geschreven is, maar dat wil niet zeggen dat er letterlijk vertaald wordt; het origineel wordt ‘naar de lezer toegebracht’. Bij pompeus taalgebruik in de brontaal zal de vertaling soms aangepast moeten worden zodat de stijl beter aansluit op de doeltaal. Een goede vertaling ‘loopt’ van begin tot eind soepel en leest lekker.

Kan de vertaler bij onoverbrugbare verschillen kiezen voor ‘hoe zeg je het in het Nederlands’?

Om te beginnen zijn vertaling en origineel niet verwisselbaar; een vertaling is niet hetzelfde als het origineel. Vertalen is ook bemiddelen tussen twee culturen. Door te kiezen voor ‘hoe zeg je het in het Nederlands?’, loop je het risico dat het een verarming betekent ten opzichte van de Engelse formulering. Maar omdat ik de Nederlandse lezer een begrijpelijke en duidelijke tekst aan wil bieden, wat tenslotte het doel van de vertaling is, zeg ik ja op deze vraag. Je ontkomt niet aan weglatingen en toevoegingen, hoewel altijd van kleine eenheden.

Prijsopgave

Als over en weer de inhoud, omvang en planning van de opdracht duidelijk is ontvangt u een prijsopgave. Het risico dat een opdracht meer tijd kost dan verwacht, is voor mij. Bij een omvangrijkere vertaalopdracht of een boek hanteer ik een vaste prijsopgave.

Vertaalreferenties

2014 “Ik ben onder de indruk van jouw vertaling. Ook mooi dat je het rijm erin hebt gebracht.”  Janny den Besten over vertaling van het gedicht ‘Low at thy feet’

2011 “Uit een aantal proefvertalingen hebben we gemeend jou als eerste aan te wijzen die we willen benaderen om onze vertaler te worden. Daar zijn we blij mee. De kwaliteit van de vertaling en het Nederlands waren goed en met de nodige creativiteit.” Willem van Dis, directeur OMF

2006 “Ik ben over het algemeen tevreden over je vertaalwerk, al heb ik er nog wel het een en ander aan veranderd. We hebben je in het vertalerbestand opgenomen en zodra er een contract is voor een volgend boek, laat ik het je weten.” Elza Oudenampsen Uitgeverij Medema

2002 “Het lijkt me dat dit een van de betere en waarschijnlijk zelfs de beste vertaling is. Je gebruikt vaak mooiere taal, lijkt de bedoeling van de schrijver beter te begrijpen en te vertalen, en gebruikt beter lopende zinnen dan de meeste anderen deden.” Rob Barzilay Uitgeverij Navigators

Opdrachtgevers

Support