Notuleren

Maatstaf voor goede notulen

Goede notulen…

… beginnen met de feitelijke informatie van datum, plaats en aard van de bijeenkomst, inclusief de presentielijst.

… zijn zorgvuldig samengesteld en ingedeeld, kort en krachtig, compleet, echter zonder overbodige details.

… geven een betrokken afwezige een juiste indruk van wat er besproken en besloten is, die zonder toelichting te begrijpen is.

… kunnen de sfeer weergeven van de betreffende vergadering of bijeenkomst, al is dat niet noodzakelijk.

Desgewenst worden een tijdspad, afspraken en/of actiepunten overzichtelijk opgenomen.

Ervaring

Vanaf 2007 heb ik ruime ervaring opgedaan in het notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten, zowel in het verenigingsleven als op zakelijk, medisch en politiek gebied.

Prijsopgave

Als over en weer de inhoud, omvang en planning van de opdracht duidelijk is ontvangt u een prijsopgave. De overeengekomen opdrachtafspraak wordt, samen met de prijs, schriftelijk bevestigd.

Referenties

2018 “Levien Vermeer heeft gedurende ruim 7 jaar als vaste notuliste onze raadsvergaderingen tot onze volle tevredenheid verslagen. Levien is rustig, dienstverlenend, integer, flexibel en buitengewoon vakbekwaam. Zij heeft de competenties om van een (soms heftige) discussie in de raad de essentie van die discussie op te nemen in het samenvattend verslag. Bij de vaststelling zijn er bijna nooit opmerkingen op het verslag. Als ze er al zijn, is het naar aanleiding van en niet inhoudelijk.” 
– Gemeenteraad Geldermalsen, M. Vermeulen, griffier

2018 “Levien Vermeer heeft gedurende vele jaren verslagen gemaakt van raadscommissievergaderingen en ook af en toe raadsvergaderingen van de gemeente Werkendam. Die verslagen blonken altijd uit in volledigheid en correctheid. In de loop van de tijd gingen wij van uitgebreid samenvattende verslagen naar beknopt samenvattende verslagen. Dat laatste is voor een notulist veel lastiger, maar Levien deed dat heel goed. Zelfs als ze een vergadering vanaf een geluidsopname notuleerde, kon zij heel goed de essentie uit een betoog halen. Kortom, Levien is gewoon een heel goede notulist en ik kan haar dan ook van harte aanbevelen!”                                         – Raadsgriffier gemeente Werkendam I. Bakker

2013 “Ik ben erg tevreden over de uitwerking van diverse commissievergaderingen aan de hand van de geluidsopnames.”
– Raadsgriffier gemeente Werkendam I. Bakker

Opdrachtgevers

Samenwerkingspartner

logo Notuleerservice Nederland NOTU