“You’re only dancing on this earth for a short while”

“Je kunt maar eventjes op deze wereld blijven dansen”

Cat Stevens (singer-songwriter)

Toespraak en In memoriam

Hebt u moeite met het verwoorden van uw gedachten en emoties bij een afscheid?

Ik help u door een samenhangend verhaal te maken van losse aantekeningen.

U wilt kleur geven aan uw herinneringen, maar weet niet hoe? Ik inspireer u met ideeën voor een nieuwe invalshoek.

Samen maken we iets moois van uw toespraak of in memoriam.

 

Levensverhaal

Ook voor het schrijven van uw levensverhaal of dat van iemand die u dierbaar is, kunt u bij mij terecht.

Met behulp van een vragenlijst, tips om herinneringen op te roepen en persoonlijke interviews, verzamelen we schrijfmateriaal. U bepaalt welke insteek het levensverhaal krijgt en waar de nadruk op wordt gelegd.

Tijdens het schrijfproces houden we regelmatig contact. U krijgt de gelegenheid te reageren op de conceptversie, zodat ik de eventuele aanpassingen kan verwerken in de definitieve versie.

Als het schrijfproces is afgerond zijn de hoogte- en dieptepunten, de geplande en onverwachte wendingen die het leven nam, de ervaringen die uw leven verrijkten, blijdschap en verdriet, beleving en verworvenheden met elkaar verweven tot een voor u herkenbaar geheel. Zo is een kostbaar document ontstaan, dat niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw (klein – en achterklein) kinderen van grote waarde is en blijft.

Eigenlijk kan het hele probleem van het gebruik van het woord in ons dagelijks leven worden teruggebracht tot deze ene regel: wees oprecht. Daarmee bedoel ik allerminst, dat men alles wat waar is moet zeggen of schrijven, maar wel, dat alles wat men zegt of schrijft waar moet zijn. En om dit in hogere zin waar te maken: soms eist een hogere waarheid een correctie, een verzachting, een versterking, ook wel eens een weglating van de materiële waarheid”.

(Henri Knap, Doet u ook een duit in ’t zakje? De Bezige Bij 1961)

 

Uitvaarttekstschrijfreferenties

“Toespraak over D. was perfect en ik denk niet dat ik daar nog op terugkom”.

Ben de Weerd, uitvaartleider

“Je hebt mijn moeder zeer raak getypeerd, haar mooie, zowel als haar minder mooie kanten belicht, met respect voor haar persoonlijkheid”.

Reactie van zoon na de uitvaart, waarmee diverse familieleden instemden